D N O #21

SUBLIMACE SPODNÍCH PROUDŮ

Barevné vidiny dnešního světa vidím věrně → toliko v barvách běloby a černě. Sublimatio je závěrečnou fází alchymického procesu proměny. Prakticky nelze roztřídit praktické od nepraktického, typická je … změť škál a úrovní, v praxi prasublimace prach jsi … Dno neproudí, zde naopak proudy přestávají prudit, tenze jsou sublimovány změnou skupenství, kupa je zplacatěna tíhou vodního sloupu. Sublimace dělíme do různých kategorií. Např. fyzikální sublimace je: skupenská přeměna, při které se pevná látka mění na plyn, aniž by došlo k tání pevné látky (tedy bez průchodu kapalnou fází). Během sublimace je tlak nasycených par nad pevnou fází vždy nižší než jejich tlak nad kapalnou fází. Sníh a led také sublimuje (při teplotách pod bodem mrazu). Proto také spodní prádlo uschne i za mrazu. V chemii se sublimace využívá k separaci chemických látek od příměsí. Směsi se dělí na látky sublimující a nesublimující. Směs se postupně zahřívá a ochlazuje za účelem sublimace a desublimace. Výsledný produkt, po ochlazení a opakované metamorfóze zpět do pevného skupenství, se nazývá SUBLIMÁT. Existuje též sublimační metoda otisku. Na sublimaci je založena lyofilizace. Lyofilizace je metoda vysoušení vlhkých materiálů. Využívá se při sušení potravin a záchraně archiválií – knih a dokumentů (např. časopisů typu DNO), ale zejména ve farmaceutickém, biotechnologickém, výzkumném a průmyslovém měřítku k výrobě kosmonautickokosmetických medikamentů. Nás však (v tomto případku) zajímá především psychologické pojetí sublimace: transformace pudových tenzí v kulturní, kultovní a sociální aktivity (přesun nezvladatelné pudové energie do nepudových forem chování). Sublimace je vývojovou fází přerodu mentality (tj. fakticity). Dle Freudovy teorie je osobnost tvořena egem (tzn. ¡ohraničené já!) , superegem (tj. autorita + tradice reprezentovaná rodiči a id (id je nereflektovaný psychosomatický vstup, tzv. pud). Pokud dojde k silnému konfliktu superega s id (= kultura versus natura), který ego nedokáže vyřešit, může osobnost (následkem paradoxní intervence) onemocnět schizofrenií, nebo reagovat některou z obranných strategií, mezi které patří i sublimace. Potlačená emoce je zpacifikována sociálně přijatelnou proměnou, rozbouřený živel je usměrněn do koryta regulovaného toku. Změna skupenství ví svý … Sublimací dna je vzestup. SUBLIMÁTEM DNA JE STROP. Sublimace je metaforou PROMĚNY.

 

D N O #21 [zima 2015]

Obsah:

Zdeněk Skála: Vyzrcadlený stav
Prs a kladivo: Чеснок звука за́пись
Pavel Herot:
  Skrze nebe z železí bráníme se vzletům
Nikola Mucha: Rozhovor
Harold Norse: Encefalogram zjevení
Michal Šimo: DNO humoru
Tomáš Hertl : Stmívá se
Dalimil Vlach : Linie lad
Jiří Kačur: Rodinné kořeny
Kristián Čura: Smršť
jajn: Tržiště filosofů
P. Formš: Dobrý duch z hor
Nausea: Story
Nausea: CD audio příloha
Marek Sobola: Nekonečný příběh kobyly K.

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31