Vetus Via - nakladatelství a agentura přátel

Nakladatelství Vetus Via bylo zřízeno J. E. Fričem v červnu roku 1993, po té, co odešel z jím původně založeného nakladatelství Votobia z Olomouce do Brna. Od té doby vycházejí v nakladatelství knihy v těchto edicích:

Želetavka – poesie (formát 12,3 × 15,6 cm)
Edice dobré četby – próza (formát 12 × 17,8 cm)
Díla a Lidé – theologie, historie, filosofie, kritika (formát 13,2 × 17,8 cm)
Otázky Bílé velrybě – knihovna soudobého myšlení (12 × 17,8 cm)
Světlo a stíny – edice věnovaná výtvarnému umění a poesii (13,2 × 17,8 cm)
Zlatá Zahrada – nejlepší díla dobrých autorů (formát 13,2 × 17,8 cm)
Podchody (Noční hlídka) – polní knihovna – memoáry, korespondence, deníky – sešitová vydání (formát 13,2 × 17,8 cm)
Dílo Jakuba Demla – po té, co vyšlo 18 svazků této edice, muselo být vydávání pozastaveno, po zásahu agentury Dilia, která od Řádu kazatelů sv. Dominika převzala spravování autorských práv k dílu J. D.
Dílo Jiří Kuběny – po vydání několika svazků tohoto souborného díla bylo v roce 2009 převzato jeho vydávání nakladatelstvím HOST

Péčí nakladatelství Vetus Via vycházejí tato periodika:

BOX pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život – v letech 1991-1997 vyšlo 7 čísel většího formátu, revui v té době redigoval básník Jiří Kuběna, od roku 2003 (v redakci J. E. Friče) vyšla čtyři čísla, od roku 2011 vychází tato revue v téže redakci jednou ročně, jako almanach (vydává sdružení Proximus)
Uši a Vítr – noviny Potulné akademie – vycházejí od r. 2006, do roku 2010 vyšly jen neúplné ročníky, od roku 2011 vychází tento měsíčník pravidelně, 12 čísel do roka (vydává sdružení Proximus)
Provodov – poutní noviny – vycházejí od Adventu roku 2011, sedmkrát v Církevním roce: v Adventu, k Vánocům, v Postu, k Velikonocům, k Letnicím, ke Žním a k Vinobraní (vydává sdružení Proximus)

Nakladatelství a agentura Vetus Via iniciovala také řadu kulturních aktivit s vícežánrovým záběrem: festival poesie Potulný dělník (1999-2002, od roku 2003 je organizátorem sdružení Proximus, od r. 2007 do současnosti společnost Christiania, o. p. s.), Konec léta – Festival Napříč (v r. 2002, od r. 2003 v tomto festivalu pokračuje Proximus, o. s., a od r. 2007 Christiania, o. p. s.), seriál múzických večerů Potulné akademie Uši a Vítr, dlouhodobý výstavní program Potulné akademie, který s malými přetržkami pokračuje dodnes (od r. 1993), mnohé benefiční akce na podporu trpících a postižených nejrůznějšími přírodními i jinými životními pohromami, jakož i s beneficemi souvisící „dělnicko-dětské dny“, vše pod společným názvem Proti noci – v nás (od r. 1993).

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30