Pokračování pro pokročilé – Přemysl Příhoda

Nemohl bych, pro své vlastní použití, nazvat tento počitek Ppoužívat jako kritérium identity své paměti a říkat si, ano, je to opět Patd.? (Ludwig Wittgenstein)

psychickými pohyby přírody
pochodujícího pratvora pára prach
prostě persona
paradox
pochybnost
pře podrobností poroby
pojmové pojetí
položky podněty povely

půsty pře[jezené]
příliš podob
pomíjivost pro[mine] pominutí
přechodného předpokladu ple[ticha]
plenění potrhaného pletiva
prapodivné podněty
první poslední
panoptikum předpovědí

propojení pastelově postelní
pašeráka pastorále
prozřetelnosti prst
pancéřová pěst
pssst … péřová
potupa pochlebuje
pády přechodníky pravopis
počty procenta pocty

pocity penze
památníky pomníčky
pedál plyn
povrchy podvrhu
povyky pomlky
ponory poklesky
pedantské prudérie
pýcha přepychem pokory

přespolní pobíhání
plno píce po poli
predikát P pozůstatkem pravěku
potomci praotce pramáti
pazgřivci piskoři potentáti
ponurý přírodní park
poupata poslušna pudových pohnutek
protestní pochod popíračů

pomáda pošetilosti
přepajcováno pozítřky
pomazaný pastýř
patina proděravělé paměti
povědomá propozice prapozice
páteř pružné přetvářky
plynojem podzimního pesimizmu
pokorně pokleká

polekaně polyká
polituje pofouká
povzbudí podpoří
povahu proudění pochopí
předvoj podmanivě perfektní
pochody poševního přístupu
postila posilou při[blížení]
podlézavě podleze překážku

přemluví pískoviště při[znáním]
plazivě popínavé
potřeby pochopit
p[ros][to][tu]
pozdvižení pupečního provazu
provazochodkyně plazma padá
po poli pobíhá pípající pták
pírko přeskakuje plot

pečlivost peče pletýnky pletky
pohár přetéká palčivostí
pravidlem pokání představa posedlosti
případ příroda
právě porozený pojem pouze
pouze pošel
přidušeného popadla panika
prvotní pobouření

policejní pohotovost prošetřuje
pošlého provokatéra
pojišťovna popřela potracený plod
potácejícího pacienta polep
přijala polepšššš[o][vna]
podbízí pilule
pitvorné pedagodemagogické
pře[výchovy] povahy

provazy předžvýkaného protokolu
příkře přitahováni poutači pout
popocházením pro[pastí]
při[blížení]
pokecána pokácena pocákána
politruky postmoderny
prvouka počne početnici
posměch postižen

polymorfním projektilem
páčidlem představy přestavby
překročením prahu
pomysl poškubává ploutví
pouť podpučím pod pupíčkem
primárního pohybu pán[ví]
ple[ticha] plédu
pod přídí plachetnice

proplouvá ponorka
propocený plavčík
promlouvá s pobřežím
předpotopního paleolitu
po palubě pobíhá potkan
plomba plutokracie
přístavem pře
potěh potěchou poddanství

pomsta pokroku
poranění perzekuce postihy
parcelace předmětu
programové prohlášení
pudová participace
peace pipe
pomysl pře[žití]
purpurové prádlo

pod pokličkou
pokoutní publikace
permakultura postmoderny
pazourek popadl pazouru primitiva
poutavost potrhala pouta
podle podlých podání
pandemie písmen
plakáty plaček

pře[vy][právě][ní]
premisy podklady
přijatelnost
prokazatelnost
prostitutů prosperita
pera perspektivy
piny
pouta

pastiš
pašije
pře[vyprávění] předžvýkaného
prefabrikace pouťového přáníčka
příručka
pěšmo po pěšince
polehčující potíže pře[sunu]
prohlubují propast

prostřednictvím prokazatelnosti
psychonelogické pře[šlapy]
postulací posuvu
paranoidní perzekuce
potřeba plnosti pronásleduje prázdnotu
půst prohýbá páteř
pro[kazatelně] posteriori
povzneseně pokulhává

pre[destinace]
pyroklastický proud pojmenoval
pompou popela Pompeje
průběžnost pružně přiráží
pocit pohybu praxí prchavosti
pro[ ][gram] předsudečného pragmatizmu
panorama po[noru]
prostor převratu pokrácen

pravidlem poruchy předtucha
porušenou perspektivou
pobořeného pantheonu
prevalencí přílišnosti
prekursorem prázdnoty
pluh podrývá pýr
pec popíjí plápolavé plameny
politura pecnu puká

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31