D N O #31

KONTRAFAKTA KONDICIONÁLŮ
DNA SPODNÍCH PROUDŮ

Kondicionály jsou hypotézy podmínkové věty a nepodmiňované imaginace poetického charakteru. Podmínkové věty používají mluvčí tehdy, když spekulují, co by se mohlo stát, případně co by se bývalo mohlo stát: „Nejbezpečněji je na dně. Hlouběji nikdo neupadne.“ Hmmm?! Jen jestli … Řeči/stě aforismů Stanisława Jerzyho Lece je takřka bezedné … „Když jsem se ocitl na dně, zaslechl jsem ťukání zespodu.“

Kontrafatualita je za/jisté bezedno samo, jak se do/za/jista může přesvědčit neočitý čilý zevloun tohoto lexikálního DNA … pocho/ pitelně
kdyby na to měl … a 
kdyby se kdejaký nekalý mod
   nevydával za morálku
kdyby nevyvolával válku
kdyby neměl máslo na hlavě
kdyby si zametl před vlastním prahem
kdyby neúpěl hladem, nýbrž blahem
kdyby láskyplně choval se jeden
   k druhému
bylo by pak po problému?

Kdyby země nebyla kulatá
kdyby sliby nebyly chyby
kdyby z nebe padala pečená kuřata
kdyby ke kuřatům lítaly chleby
zjistil by pak člověc co mu chybí?

Kdyby pršely žáby
kdyby ryby nedýchaly žábry
kdybychom nežili v kleci
kdyby někteří bejci nebyli volové
a některý baby krávy …
měl by život jiný smysl? Začal by nás bavit?

Kdyby nemyslela mysl ale srdce,
byla by pak snazší existence?

Kdyby DNA měla záklopky
jaké by to mělo následky?

Kdybychom vystačili s málem
kdyby láska nebyla darem
kdyby nemusel se platit nájem
kdyby svět byl jeden velký harém
kdyby nás neuháněl strach
kdyby z těla nezbyl prach …
ach … i v takových případcích jsou mylné představy podstatné, neboť podmiňovací způsob je inovací, budoucností jako takovou. Kondicionály jsou metodou činící vrcholem (čněním čnělky, podmínkou početí) to co dlelo u dna, viz Faust: „Co bývalo dno, vrcholem se klene, teď ty vrstvy máme přehozené a plyne odtud nauka správná, jak vrcholem činit, co dříve bylo u dna.“

 

D N O #31 [zima 2020]

Obsah:
jajn & Jana Iluminatio: Kdyby ty česneky nebyly
Kazirmut Knoblauch: Kult K
Pavel Borovka: Neprůstřelné alibi
Tereza Smetanová: Mému domu
Jana Orlová: Otevřít muže nožem
Luter: Kondicionály dis pozice kdyby
Teo Kapala: Hra na hrany
Luboš Vlach & Milan Haußmann:
   Modální manévry aneb poslední večeře píče
Petra Schwarzerová: C' est la vie
Kateřina Benešová: Kozachstán
Luboš Vlach & Jiří Kačur:
  Akomodace modálního modelingu
Michal Šimo: Dno humoru
Homér: Svině na hliněných nohou
Překlep nad kukaččím hnízdem: CD příloha
Marek Sobola:
  Ulítlá letecká akrobacie kobyly K.

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31