Živý zemský povrch to neunesie – Pentti Lincola

(Interview s Pentti Linkolom viedol Francisco Martínez a Larissa Vanamo)

Už máš svoje roky … čo zdravie?

No, je to asi mesiac kedy som bol ešte mladý a pri sile a pri plnom zdraví, ale chrbát mi rupol, a dostal som sa z bolestí iba za pomoci silných liekov. Zdá sa, že už to nebude čo to bývalo, keď sú platničky v čudu.

Keď som v Helsinkách povedal, že mám spicha s Pentti Linkolom, mi povedali, že si pre nich ako hrdina a cítil som, že k Tebe majú dávku rešpektu bez rezervy. Si si toho vedomý, alebo sa máš sám za niekoho kto je nositeľom takto pojatej referencie k niečomu?

No áno, som si istým povedomím akejsi fámy vedomý, ale má to háčik, že žiadne z vecí, ktoré som napísal neprešly v realitu, v tom zmysle som písal do vetra.

Je úplne nutné ľudskú populáciu redukovať? Nepostačí keď sa zmení spôsob života?

Ach nie, stačiť to nebude. Ľudská rasa je skutočne nad mieru premnožená a vyzerá to na gigantickú horu. Sám živý zemský povrch to neunesie. Všade vidíš, že sa pomaly končí pitná voda, že sa mení klíma, že rastú moria, že pôda široko-ďaleko vysýcha a ryby v oceánoch už lapajú posledný dych, že to všetko je ….no nakoniec na to všade narážaš, že tým problémom číslo jeden tu je množstvo ľudských bytostí. Problémy, ktoré z toho plynú sú všetko vedľajšie produkty toho kvanta ľudskej masy.

Ako by šlo znížiť, či redukovať ľudskú populáciu?

No prvá vec je pristúpiť k regulácii pôrodnosti celosvetovo. To znamená, že čo plodná žena to jedno dieťa—hneď, dnes.

Ako by si vysvetlil, že ľudská hodnota je otázkou relativity, že s množstvom ľudí padá hodnota človeka hlboko pod úroveň?

Čo je tu treba vysvetľovať, keď sám vidíš, že koľko ľudí robí hodnotu celku malú, že sa v podstate nezmýliš, keď povieš, že čím viac ľudí tým menšia ich cena. Sám človek už má iba nehodnotu respektíve jeho hodnota tvorí iba negatívno pokiaľ je ľudí viac ako je nutné. Je Ti myslím jasné, že ľudí už dokonca nikdy málo nebude z čoho plynie, že všetko je v koncoch.

Vieš povedať či by sa hodnota druhu znížila tak rapídne aj v prípade premnoženia onoho iného druhu?

Hypoteticky určite, ale to nie je ten prípad ako človek. Iné druhy patria do systému, ktorý im dá vždy pocítiť hlad; hlad, ktorý definuje veľkosť ich populácie; po pravde žiadne ďalšie druhy takto neprerastajú samé seba ako homo sapiens v týchto masívnych prírastkoch miliardy po miliarde.

Tvoj program, predstavuje návrat do života stredoveku …

Áno, ale je treba povedať, že oproti redukcii populácie je to vedľajšie. Poviem príklad, kde je istý druh myslenia škodlivý ako povedzme v prípadoch kde sa neurodí úroda, ktorá by nasýtila celú populáciu žijúcu v istých končinách a ľudia tam žijúci sú odkázaní hladovať, by nemali byť zachraňovaní dovážaným jedlom, to považujem za extrémne choré, oni by určite mali hladom skapať, to je bez debaty. Keď neexistuje prísun potravy, ktorá je vyprodukovaná na danom mieste tak tam by ďalšia potrava byť nemala dovážaná. Hlad k smrti by mal spraviť svoje miesto toho, aby sa tam zvláčala pšenica a poživatiny z každého konca sveta. To isté platí o vode, ktorá dôjde. Vodu by tam nemal nikto nosiť, ale aj tu napríklad sa prichádza s týmto šialenstvom ako prepravovať celé ľadové kry, a tie sú potom vlečené cez stredozemné more, zatiaľ čo sa cestou niečo roztopí, a niečo ostane, aby sa to dalo rozpustiť a vypiť. Je z toho jasné, že ekosystém stojí a padá na tom, že ak sa minie voda a jedlo je koniec. Smrť a koniec. Smrť vyslovene.

Keď sme pri tej zmene štýlu života na spôsob na aký dnes existujeme, kde humanite silne vyvatovanej je všetko málo, aby som tak povedal, že je otázne či sa tento štandard života dá zmeniť zo samej slobody vôle?

Mali sme tu osvetu ani nevedno už ako dlho …Reakcia tu je zo zvyku tá, že keď je osoba konfrontovaná s tou lavínou ekokatastrôf, tak má k tomu asi tri slová: “dokým to pôjde„. Kým sa to dá budeme viac cestovať a to do stále vzdialenejších destinácií, kým sa to dá budeme lietať do Indie, Maledív, Dominikánskej Republiky … Budeme nakupovať kým sa to bude dať, budeme kupovať viac a viac áut a budovať väčšie a väčšie budovy, čo ináč povedané znamená, že prírodné zdroje sú vysávané do sucha a na úplnú dreň aj to posledné z nich. Opak je vo výsledku to, že ľudia reagujú veľmi silovo a miesto aby začali dbať o zredukovanie svojej spotreby ešte zvýšia tempo konzumpcie, lebo cítia, že všade sa všetko rýchlo končí a že už to dlho nepotrvá,takže sa ešte tým prompnutý dajú do ďalšieho nakupovania. Takže podľa tohoto kritéria, keď chceš povedať, že som písal proti deštrukcii, ktorá je pre svet iminentná tak som jej len dodal na pohone ako každý počnúc Rachel Carsonom.

No Ty teda ľutuješ, že si pomerne veľa napísal a dopad bol skôr negatívny?

Neberiem to ako prehru, lebo človek píše, lebo chce písať a myslí ako myslí, a nevie s tým veľa narobiť, že napíše toho toľko aj s dôsledkami, ktoré sú čo sú. Myslí, že som to ešte naštartoval. Beriem to tak, že svet je už na konci, že ľudský druh musí preč, a že ten koniec už je skutočne tu, ale to len podnieti to, že život má potom ešte menej času, keď ľudia takto reagujú.

Prečo demokraciu nemôžeš ani cítiť a čo by si chcel miesto nej?

No už som písal aj na toto téma a to v ohľade na fakt, že neexistuje režim despotický, ktorý by nebol lepší ako demokracia, lebo ľudia sú v takýchto režimoch držaný na uzde. Demokracia má dve piliere z ktorých jedným je konzum a druhým produkcia a to je to najhoršie. Čím drakonickejšia je diktatúra o to je lepšie nakoľko žiadne samostatné indivíduum nemá úplne voľné pole pôsobnosti ničiť v takej miere ako je tomu v demokracii.

Čo by sme mali my urobiť aby sme dosiahli nejakú zmenu, aby sme odvrátili kolaps? Mali by sme byť iní v chovaní ako individuality, alebo ako komunita, alebo potrebujeme globálny posun v prístupe?

Určite na úrovni komunity. Môj názor je, že tu je OSN a medzinárodné konferencie, kde sa nehovorí o ničom vážne podstatnom, že sa tam hovorí o klíme napríklad, ale nepovedia tam nič o znižovaní čísel pôrodnosti pričom pre zmenu klímy k lepšiemu nie je nič takou výzvou ako obmedzenie ľudskej masy, a preto im nevenujem vôbec žiadnu pozornosť, nečítam to, a považujem to za úplný bordeľ, lebo musíme vidieť tvrdé čísla a nehovorí sa tam o vymieraní druhov zvierat, rastlín, húb a toho všetkého. To je jedna vec. A k tomu sa pričíta to, že svet by malo nechať chladným, že niekde od hladu kapú ľudia ako muchy, lebo týto ľudia musia zomrieť hladom, keď nemajú čo by zjedli, lebo to je presne to čo sa deje so stvorením, keď sa to deje.

Čiže jednania a zjazdy nič nezmôžu ak …

Pokiaľ sa obchádza otázka preľudnenia, či nie je ani vecou diskusie.

Mala by byť jedinou?

No áno, lebo od nej sa všetko odvíja. A organizácie ako Červený Kríž, by mali byť zlikvidované a znova tie katastrofy, ktorými príroda odpovedá človeku ako zemetrasenia, vulkány a podobne, ktorými dáva najavo, že človeka je treba dostať pod kontrolu, že každý v Japonsku by mal umrieť, že Fínsko a Červený Kríž, by tam nemali liezť a nosiť stany, a lieky, a že by to mali nechať, lebo to je extra-nezodpovedné a hrozné. Nikto nechápe o čom to tu je, že o čo viac Japoncov by umrelo o to lepšie, že to má byť tam ako všade inde, či už sa umiera na zemetrasenie, alebo tsunami, alebo čo chce. Pretože tieto pomocné ruky iba ďalej krátia zo zdrojov, a využívajú ohromné množstvá energie k tomu.

Povedal si, že všetko čo sme za posledných 100 rokov dosiahli a vyvinuli je dobré tak na zničenie. Malo byť 20 storočie tak zlé pre Zem?

Od doby kamennej sa vývoj uberá zle, ale táto doba je skutočne historicky neuveriteľne prudko sa ženúca do úplného konca. Za príklad tu môže poslúžiť elektrika, ktorá je obrovskou katastrofou, proste obrovskou.

O čom by si povedal, že je tým najhorším vynálezom v Európskej kultúre?

Elektrika a jej spotrebiče.

Prečo si myslíš, že zanikol Sovietský zväz a čo je podľa Teba, čo podľa Teba bolo chybou Sovietu?

Vodcovia neboli dosť silní, a nepovšimli si celý rad ľudí, ktorí boli plní hnevu miesto čoho sa snažili z očí a TV dostať tie rajské záhrady budúcnosti menovite supermarkety, ale neuspeli. Zato si to ľudia všimli to pozlátko a lesk plastu a svetlá neónu v zahraničí, v iných častiach sveta, a tam to ich tabu ich zlomilo, ale pokiaľ mali silné vedenie, ten systém bol výborný. Ľudia boli pod zámkom. Avšak, keď sme zašli až k slobode individuality a ľudským právam, je po hre. Raz som Ti videl taký stĺpcový graf zo severnej hemisféry o lesných rezerváciách; Fínsko tam malo taký úplne malý stĺpček, Švédsko o čosi väčší, asi o dva krát, a Nemecko už bola celkom iná vec, to bolo za tri stĺpčeky, Kanada mala takto veľký (ukazuje rukami) a Soviet tak tam to vystrelilo úplne do nebies, lebo tam stále ešte mali tie mamutie lesiská, len teraz už tam do nich hryzie Japonsko z jednej, a Európa z druhej strany, i tak, ale treba povedať, že Soviet bol skutočne majestát, že tam k žiadnemu vykrádaniu prírodného bohatstva nedochádzalo, aj keď aj tam sa čosi uchmatlo, no čo bolo napríklad dobré ešte aj na znečisťovaní tak to, že ten smog ostával v mestách aj s továrňami kde patril, ale už na západe ako napríklad vo Fínsku to máš tak, že tie dlhé vedenia ako tie trúby to vedú do celej krajiny a tam to všetko zlezie, a v meste kde je továreň máš čisto, čo je hádam to najabsurdnejšie na tom všetkom, čo môže byť. Áno, Sovietský zväz aj keď mal svoje chyby, bol oproti západu lepší.

Čo ja viem, ale prírodné bohatstvo nešetrili a k prírode nemali vzťah.

Áno do istého bodu, ale ako som povedal aj tak mali o cca 20 krát nedotknutejšie lesy ako celá severná oblast. Ovšem aj tu sa ťažila ropa, a rúry akými tiekla, ale oblasti takto zničené boli malé v porovnaní so západom kde tamojšie kultúry zničili úplne celý povrch svojej zeme, celú svoju zem vlastne ako Fínsko napríklad. Čo by som k tomu povedal je asi toľko, že človek svoju slobodu individuálnu má aby zničil svet, že k tomu je dobrá. Je to jeho sloboda, a tak ju berie a používa.

Veríš, že ku koncu s demokraciou je treba tvrdú ruku, že je treba aby začala diktatúra?

Áno, keď to má znamenať, že život prežije. Pretože populácia je časovaná bomba; tie čísla sú proste mimo zdravý rozum, a nato, aby sme videli svetlo na konci tunela, by sme sa potrebovali dostať na sumu o 5 miliárd menej, na sumu dvoch-troch miliárd, aby si vydýchli aj ďalšie druhy. V každom prípade sú tu koncepty ako disciplína, zákazy, a dril do úmoru bez ktorého si človeka neviem predstaviť. Neviem si ani predstaviť, že by život na Zemi šiel bez toho ďalej.

Ľudský tvor je v každom prípade škodcom na újmu?

To určite áno. V zásade je ťažkou smolou pre evolúciu, že tento druh prestál vývoj, že si rozbil fundament, z toho pohľadu je človek novátorom par excellence. Po meteoritoch a ostatnom tom dianí je za vymieraním druhov sám. Tento druh je proste bohatý na rôzne typy jedincov medzi ktorými je veľký rozptyl a sú aj takí, ktorí prakticky nič nenapáchajú aj medzi kultúrami sú také, ktoré si držia tie hranice odtiaľ-potiaľ. Komunity sú takého druhu, aj tu vo Fínsku, kde sú nejaké staré ženy vo svojich chatkách a obrábajú nejaké pole zemiakov, a potom raz za týždeň sa prejdú alebo prebicyklujú do dediny na nákupy kávy. Aj tá je z dovozu a nemala by sa kupovať, v zásade je to úplne minimum čo týto ľudia skonzumujú. Majú malú chatu čo má sto-dvesto rokov a opravenú strechu, neskonzumujú viac ako pár vrabcov. No je na celom tom tragické jedno, že oni existujú tak ako existujú zvieratá, plesne a rastliny a so svetom, ktorý bude zničený bude zničená aj príroda do ktorej patria, aj oni kôli druhu homo padnú, aj keď nenesú vinu.

Prečo je emigrácia taká trestuhodná?

Človek by nemal strkať nos nikde kde je apel konzumovať viac a zaťažovať prírodné prostredie viac. Mohli by sme emigráciu brať v opačnom smere, keby sa nejaký Fín rozhodol pre Afriku, kde je nižší štandard života, ale kým chodí chudina do krajiny bohatej tak to príde iba na rýchlejšie mrhanie prírodnými zdrojmi.

Je ešte niečo čoby si nenechal bez komentára, alebo dodal?

Sila a donucovacie opatrenia by mali byť vyvíjané na ochranu života, ale nie iba aby ľudský život bol pod ochranou, ale príroda ako celok, kam patria aj zvieratá, rastliny, plesne. A pod túto ochranu, by mali spadať aj veci, ktoré sú hodnotné v živote človeka ako veda, umenie, alebo vôbec hodnoty civilizácie. Treba si ale aj tu ustrážiť, že koľko hudobných skladateľov je nám treba, koľko orchestrov, bez ohľadu na hodnotu hudby a jej klenotov, aby sme nemali extra skladateľov, maliarov, a divadiel, aby sme ich nemali viac ako je pre planétu dobré a aby ani kultúra v ktorej jedinej je hodnota [človeka] neprekročila jeho medze. Normálna ľudská bytosť sa od zvieraťa ako taká nelíši keď iba produkuje potravu, a keď ju distribuuje medzi ostatné kultúry a ostatných ľudí. V tom je jeho hodnota, ale o hodnote ako takej, aká by patrila iba jemu bez ohľadu na pinku, alebo veveričku, alebo sojku obecnú tu nemôže byť reč, lebo v tom ako človek privedie na svet potomkov, a oni potomkovia potomkov ani medzi zvieratami nie je človek iný a nemá jeho život ani cenu vyššiu ako ich, a preto aj keď je kultúra niečo odôvodňuje, nemalo by to znamenať, že odôvodňovať sa rovná chápať ako odpustené, že pre ostatné druhy už tu nie je miesto. Tá monštrozita, ktorou človek je by mala pre seba a svoju kultúru zabrať zo Zeme len nepatrný fliačik, a všetko ostatné by malo byť ponechané napospas sebe.

(transl. Kristián Čura)

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31