Sestřihy Briona Gysina – William S. Burroughs

Ve dvacatých letech Tristan Tzara, muž bez minulosti, navrhl během schůze surrealistů taháním slov z klobouku vytvořit instantní báseň. Divadlo bylo na hadry. André Breton vyloučil Tristana Tzaru ze surrealistické skupiny a šoupl sestřihy pod Freudův gauč.

Během léta 1959 Brion Gysin, malíř a spisovatel, roztříhal novinové články a náhodně je přeskládal. Nastříhal Zbývající minuty. Přestože Zbývající minuty obsahují nezměněné střihy, jsou souvislým textem a dávají smysl.

Sestřihy objevily pro spisovatele metodu koláže, kterou už padesát let využívali malíři, filmaři a fotografové. Obrazy ulic, bezděční okolojdoucí, překrývání sestřihů. Fotografové tvrdí, že nejlepší záběry udělali náhodou … spisovatelé to samé. Nejlepší z toho, co bylo napsáno, zdá se, vzniklo mimovolně. Psaní je stříhání. Vrátím se na tuto křižovatku, náplní náplně je býti vyprázdněna. Nelze se nutit do nenucenosti, ale do psaní můžeme nůžkama vnést náhodu.

Postup není složitý. Tady je návod.

• Vemte si list papíru a uprosřed svisle rozstřihněte.

• Rozstřihněte vodorovně uprostřed. Máte čtyři části: I, II, III, IV.

• Vyměňte části I a III. Vyměňte části II a IV. Máte nový list.

Někdy nic nového, jindy něco úplně jiného. Stříhání politických projevů je zajímavým cvičením. Zjistíte, že mají smysl. Mají jasně vymezený smysl.

Vezměte si oblíbenou báseň, báseň, kterou jste opakovaně četli. Opakování slova zahubilo, ztratila smysl.

Vypište si vybrané části. Popište list výřezy z textu.

Rozstříhejte list.

Máte novou báseň. Máte básní plný klobouk. Shakespeare, Rimbaud, kolik chcete. Tristan Tzara tvrdil: Poezii pro všechny. André Breton ho nazval fízlem a vyloučil ze surrealistické skupiny. Znovu: Poezii pro všechny. Poezie je povolání a každý si může rozstříhat Rimbauda. Jste Rimbaudem v Rimbaudově básni.

Ach ano, madame, ten dům — Doufám, že jste ve svém příbytku obklopeni komfortem a že se vám dostává všemožné péče — Mimochodem myslím, že máte velice talentovaného syna --- Hmmm — snad — ach ano, tem dům, rozumíte mi pokoje i stěny se permutují --- a někdy se ztratí i celý pokoj.

„Honorářem je hydraulické zařízení, jíl a včerejší omyly.“ řekl jsem vám v časech dávno minulých — na dně kráteru se stalo penězům samotným — ozvěna slabší a slabší …

Šokující stav ohrožení.

Bezedná, pro praktické čůrání — praktické uložení — Tam jsou teď.

Dům se pozvolna skládal — říká tomu tvoření v převleku.

Není to rozkošné? Štastný Bill vždy říkával: „Máte velice talentovaného syna a také …“

Rodina byla vystěhována a dům se pozvolna pohyboval — jenom ohromný výkop v zanedbaných kukuřičných polích a větru — Bloky se přesunovaly, reliéfy a panelové obrazy roubů mramorového masa.

A tamhle u vápencové chatrče u černé laguny — kouřoví hráči šachu a rybí lidé hrají o krásu — pomalé hry v jejich kouřových schránkách.

U černé laguny hrají pomalé hry. — Rozumíte, mozek pracuje s rapidité incroyable, ale pohyby jsou velice pomalé — takže hráč může na hrací desce vidět velkou radost nebo strašný osud, vidí také tah, který by měl udělat nebo, kterému by se měl vyhnout, ale vidí také, že ho nestačí udělat včas. — To přirozeně působí velký bol, který musejí skrývat v řadě opakujících se nádherných svátků a slavností.

Shakespeare, Rimbaud žijí. Rozstříhete řádky a uslyšíte jejich hlasy. Střihy jsou sdělení střihači. Klepání stolku? Duch Duchampa? Možná ano, možná ne. Určitě změna oproti nudě. Rimbaud tvrdil, že po něm přijde nesnesitelná poesie a setříháním Rimbauda máte záruku poesie, ne-li zjevení.

Psaní není než sestřihy. Koláž slov, četba, hlasy, zpětná projekce. Nůžky zřetelně zachycují proces, rozšíření a změnu. Rozsříhání, přeskládání listu slov je novým rozměrem psaní. Umožňuje spisovateli rozpohybovat obrazy. Nůžkami posouvá smysl obrazů, rozbíjí obrazy na zvuky, symboly na zvuky, zvuky, pohyby, vnímání. Je to Rimbaud se svými barevnými samohláskami, se svým drážděním smyslů? Vidění barev, vnímání zvuků, rozbíjení tvarů.

Sestřihy lze použít nejen při psaní. Matematik John von Neumann v knize Teorie her a ekonomické chování používá metodu střihu v teorii náhodných jevů. Mějme následující strategii: předpokládejme nejhorší nastalo. Jestliže svou strategii založíte na náhodných jevech, váš nepřítel ztratí výhodu své strategie. Nedokáže předpovědět váš tah.

Střihy lze použít na zpracování vědeckých dat. Kolik asi bylo ojeveno náhodou? Nemůžeme tvořit náhody na objednávku.

Střihy mohou dát nový rozměr filmu. Rozsříhejte záběr na tisíce záběrů. Stříhejte znova. Stříhejte ulice, stříhejte slova. Proč se spokojit s podřadným zbožím? Můžete mít nejlepší. Nejlepší zboží pro všechny: „Poezie pro všechny.“

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31