Nesmrtelnost -- William S. Burroughs

Jediný způsob jak se stát skutečně velkým je být nesmrtelným.
James Dean

Plukovník mluví k davu... dobře nalíčený, vždy korektní, s výrazem sňatkového podvodníka: "Občané, přinesl jsem vám to jediné, co ještě neztratilo svou cenu -- nesmrtelnost. Není to nic složitého. Vyměňme opotřebované orgány a jedeme dál."

Pokroky a nové metody plastické chirurgie umožnily skok z nutnosti do říše svobody. Nesmrtelnost se stala skutečností. Kdo vybírá z miliónu čekatelů příjemce? Nastává nedostatek orgánů.

Vedoucím pracovníků je třeba srdce každý měsíc vyměnit jako opotřebovaný hodinový stroj. Armády vybíjí rozsáhlá území... játra, ledviny, genitály, nosy, krky, vaječníky. Nekonečná běloba nemocničních sálů pokryla zemi... Klimatizované paláce přecházejí v polní lazarety.

Lůza povstává. Napadá vládní banky orgánů. Lovci orgánů chytají bezbranné. Lékaři bez hranic, uprostřed bojiště, krájí ještě teplé maso... předsmrtné záškuby... řežou a trhají... rychle, rychle. Hned u příjmu několika přesnými řezy vyseknout ledviny. Z televize mluví Michal David, který prodal játra své Aničky. Spolu s Starou Kozatou založili vánoční konto. Bez dialýzy Anička do léta nepřežije. Michal David a Stará Kozatá se rozplakali... a fakt jim to sluší.

Černý obchod kvete. Města jsou vybíjena na orgány. Šílení Brueghelových pláten... znetvořené davy, hnisající jizvy, mokvající tkáně. Sebranka zlodějů a štětek... plazí se jako housenky, opírají se o berle a tlačí vozíky. Řezničtí učni řežou do živého... kolem zaschlá krev a rez.

Socky stojí ve frontě na orgány... znetvořené genitály, rakovinou prožrané plíce, cirhotická játra.
Plazí se k operačním stolům... v rukou zavařovací sklenice naplněné kusy masa. Lži doktoři orezlý nářadím operují... sepse, sperma, špína, žaludeční sektrety.

Vážené dámy, vážení pánové, pan Vladimír Železný. Je mu tři sta let. V dáli šteká pes. Smrt čeká. Pomyšlení na ni mu způsobuje neovladatelné záchvaty zuřivosti. Žije v hlubinách vybaven zásobami na padasát dní. Pouhá cesta na povrch vyžaduje měsíce příprav, plánování. Ve světě úzkosti naplněn strachem stojí před vámi. Vypadá jako okultní bůžek s jemně popraskanou lazurou zapouzdřený ve svém brnění. Jeho pohyby jsou pomalé a hydraulické. Sedá si nekonečných deset minut. Ponechme pana Železného i jeho pitoreskní lid potištěnému papíru.

L. Ron Hubbard prohlásil: "Chyba je lidským právem." Možná jsem měl použít slova chyba místo slova nesmrtelnost. Každá nepřesnost má svůj předobraz. Každý záblesk obrazu tohoto světa je rozkládán na prvočinitele a původní představa zcela ztrácí svůj smysl.

Lidská vynalézavost problémy vždy překonávala a musela by se změnit podstata člověka, aby tomu tak přestalo být. Se zdokonalování transplantačních technik se vynořuře otázka:
"Lze transplantovat ego?" Další otázka zní: "Kde se tato entita nachází, v čem spočívá, co to je?"
Profesor Klaus, velký ekonom, zasvětil život nesmrtelnosti. Život sám o sobě nemá hodnotu.
Co je věc zvaná profesor Klaus? Kde v lidské nervovém systému ta ohavná, smrt šoustající, se smrtí kupčící, smrti se bojící věc leží? Věda dává mlhavou odpověď: "Možná, že ego leží ve středním mozku." Vyškrábne se z mladého zajdy, beztak je to špinavá socka, a šoupneme tam moje ego. Ať zhebne. Musíme najít neurochirurga a ochotného zajdu. Nebudeme se odbývat, pokrok nikdy nekončí. Na minutky je doktor Zeit expert a vždyochotného zajdu sbalím na nádru.

Profesor Klaus je vtělením volného trhu, cnosti a morálky. Ve světě vybydlených obsahů slov se úspěchem omlouvá úspěch pro úspěch. Operace se podařila. Doktoři zmizeli, pan profesor se probouzí v nové těle. Profesor Klaus se protahuje, hladí pružné svaly, dotýká se podbřišku. Z dárce zbyl šedivý blob v kýblu. Profesor Klaus se podrbal v rozkroku a podíval se do kýblu. Všechno je jinak, vyplil se do kýblu, ale málokdo to tuší.

Peníze, odpad, čas, smrtelné záškuby, vyhasnutí metafor, použité obrazy... Peníze pozbudou své hodnoty a čas vyprší. Je později než si myslíte...

Vítejte na plese úpírů. Kde se stala chyba? Upír je axiomem spotřeby. Brát, brát, postupně vysávat. Upír proměňuje krev, mízu, spema, sny v potravinu. Redukuje lidské prožívání na spotřebu. Poušť a její svět masek... postavy v různých převlecích se stále znovu vynořují, je nám trochu nevolno. Pocit to není nikterak silný přesto všudypřítomný. Dej mi jenom trochu času...

Nesmrtelnost ve fyzickém těle je nesmysl. Tělo je ohračeno časem a čas je konečný.
Chce li někdo být stále mlád, zapomíná, že ono stále je časovým údajem. Všechny
třírozměrné pokusy o nesmrtelnost jsou cestou do slepé uličky... pouhé hlubší ponoření
do času.

Chybná víra ve vlastní nesrtelnosti vychází z přesvědčení o existenci trvalé a pevné
podstaty... staré chamtivostí chřestící ego. Buddhisté tvrdí: "Neexistuje ego, ego se pořád mění."

Ego je imunitní mechanismus stejně jako horečka, otok nebo pocení. Tělo reaguje na cizorodý organismus. Námi milované ego zrozeno z nenaplnění touhy, ze strachu se plazí v blátě. Neexistuje ego... ego je neustálý proces, který se jako vůně rozpouští v děšťových kapkách.

Krokem k nesmrtelnosti je rozbití konceptu ohraničeného, tedy nutně smtrtelného ega. Otevřeme dveře, tma zmizí a v moři barev může mysl přebývat v mnoha dalších tělech... nikoli jako parazit postupně vycucávající hostitele, ale jako malý užitečný pomocník... šotek, který nezabere moc místa... tu a tam pomůže... nebudu vás zdržovat...

Vyfoťte jedinou osobu padesátkrát za hodinu. Většina portrétů bude vypadat jako objekt před objektivem, přesto jeden z obrázků se podobá Brežněvovi.

Přesně ohraničená identita omezuje naše vnímání a připoutává nás k času. Život v jiném těle a život ostatních lidí ve mě... říkám tomu návštěvy.

Klonování mě zaujalo ihned, jakmile jsem se o něm dozvěděl. Jedinec může být na stovkách různých míst najednou a společně prožívat. Naplňuje mě radostí povyk neukojených šosáků s falešným chrupem. Myšlenka klonování, myšlenka genové manipulace znepokojuje ctihodné muže. Jsou jako stádo než se strachem splaší, hrabou kopytem a bučí úzkostí. Egoismus je smyslem jejich života. Myšlenka odcizení se je jim nemyslitelná.

Mluv za sebe, ty stará paranoidní kurvo. Máš strach z veřejných záchodků, zápachu moči, s ledové bezcitnosti mrtvého masa. Mnoho vědců přehlíží základní myšlenky. Jsou to většinou lidé skeptičtí, myšlenkami sršící, přesto své ego sebou vláčí jako oběti elefantiázy tlačí vozík se svým olbřímím pohlavím. Trpí paranoidní představou, že nevděčný klon se vplíží do jejich mysli a odcizí
jejich geniální nápady. Plni úzkosti bedlivě zkoumají okolí.

Klonování znaméná konec ega. Lidská mysl se oddělí od těla. Tělo se stane strojem. Člověk není determinovaný konkrétním organismem. Tělo se stalo skafandrem.

Básník John Giorno namítl, že klon klonu klonu... se stane pouhým šumem, podobně jako
opakovaně kopírovaná nahrávka. Alfréd Korzybsky říkával: "Nevím. Nechme se překvapit."

Skutečná nesmrtelnost leží v Kosmu. Upírské monopoly vás budou držet v kleštích času. "Krávy nelétají, a to je dobře." dodávají s ďábelským úsměškem. Ďábel je padlý anděl.

Výstřižek z novin mluví jasně. Fotografie staré ženy s umrlčí hlavou a úsměvem
falešného chrupu. Nancy Reagan: "Jsme proti zneužívání dětí, alkoholismu a nesmrtelnosti."

Kosmos je cesta k nesmrtelnosti, křesťanství je pohřbeno pod haldami popílku mrtvého dogmatu
prázdné modlidby brání nesmrtelnosti v Kosmu. Laciná imitace má strach ze skutečnosti... teroristický islám... znovuzrozené křesťanství... vybité krédo... všude čeká nepřítel... mýty o hubnutí...

Budoucnost libovolného organismu spočívá ve schopnosti přízpůsobit se změnám prostředí, ve schponosti mutace. Nesmrtelnost lze chápat jako schopnost: "přestupovat za jízdy". Mutace je z pohledu mutanta nepochopitelná, stejně jako herec na scéně nevnímá současnost. studenokrevné, nesnící bytosti žijí v z relativním stavu beztíže ve vodním prostředí nemohou
pochopit dýchání vzduchu, sny a gravitaci. Nové skutečnosti, nové hrůzy, strach z padání, nové rozkoše, nové potřeby. Mutace není deterinistická.

Člověk-mutant půjde do neznáma. Půjde zahradami, kam před ním nikdo nevkročil. Ponoří se do moře ticha barev...

Kalendář akcí

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Nejbližší akce