D N O #32

KONTRAFAKTA KONDICIONÁLŮ
DNA SPODNÍCH PROUDŮ

Trop je obrazné pojmenování, které tropí všelijaké okouzlující fígle s rozvíjením významu, který se – jak [ne-]známo – přikládá ex post, neboť diváci či posluchači divinace mají oči kterými neslyší a uši které jsou barvoslepé … proto se k nim mluví v podobenstvích symbolických obecností. Pojmenování konkrétních jevů se přenáší na jevy jiné (tzv. analogické), tudíž toto pojmenování šteluje význam. Výsledkem jsou neočekávané průzory a slovní hodnoty typu jako, kdyby apod., tedy obrazných pojmenování. K základním tropům patří metafora, metonymie a symbol. Další tropy jsou přirovnání, alegorie či synekdocha, tyto jsou surrsubkategoriemi základních tropů. Metafora je nepřímé pojmenování pře přirovnání nějaké věci či situaci či věci úplně jiné … na bázi analogie metaforické povahy. Metonymie vede k záměně jednoho slova slovem jiným v důsledku vztahové souvislosti. Symbol má znakový charakter, vzniká na dně aktuální nonkonformity. Kde se v něm berou (a kam) ty seismické poruchy, nemám potuchy, asi v tom má prsty neopatrnost membrány kontrafaktuality, tzn. imaginární předtuchy, představy symbolické povahy, např. rozvodněné černé kočky devítiocasé, která symbolizuje hydrohydru tekutého živlu, ten si svou cestu vždy už najde a otřesně ostře se otřese …

 

D N O #32 [léto 2020]

Obsah:
LuTer: Dokud nás smrt nespojí
Pavla Korpaczewski:
  Kapky stékají po vnitřní straně těla
Karolina Válová: In media rez
jajn & Jana Iluminatio: Garlic Space Shake
Ištván Kaděra: Šikmý vodopád
Káťa a Škubánek: Jho fermentace medového mámení
jajn a Milan: Záhon mimo zákon
Vojtěška Hrázová: Pod nadem / nad podem
Adam Kadmon: Písně města
Kristián & jajn & Jana: Matky masky
Andrea Bakalová: Prolínání
Luboš Vlach & Jiří Kačur: Měrnost marnosti – souměrnost
jajn & Milan Haußmann: Modální dálka dá-li …
Marek Sobola: Další [ú]let kobyly K.

Kalendář akcí

M T W T F S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31