Česnek alegorický – medness nejen dnes – ale vždycky...

(txt._jajn)

kdykoli česnek vyryji
dokonale chápu alegorii
vše mi odtajnil
česnek jinotajný

Alegorie, česky jinotaj z řec. αλληγορία (= říci jinak), je figura jejíž zjevnost vypovídá o nezjevném, které je skryto. Dekódování vyžaduje klíč. Oním klíčem je, v tomto případku, samotná česneková bulva. Alegorie je podobenství jehož smysl se halí v symbolu. Symbol je aktualizací předmětného vědomí a alegorie je sled metafor. („Literární útvar alegorie staví na principu dvou souběžných příběhů/textů. Jeden je reálnou fikcí, druhý je skutečnou imaginací. Posluchač slyší fiktivní příběh a jeho úkolem je dobrat se k reálnému smyslu.“) Česnek je kultický symbol. Kult kultivuje a kultura vyrůstá z kultu, to je nepochybné až bezchybné, takto se člověk lidský zkultivoval, když orodoval spásné – evokací a orací – ora et labora, podpora, česnekem fedrovaná mozková komora,

U huby vezme tě
když jsi na huntě
síla inkorporace
vezme tě za
slovo
orace voní prudce
u/zdraví tě hned
GARLIC_HEAD

ale alegorické ale tady je a bude tu stále … jakkoli jiným, totožným i na Měsíci, přímo v ohnisku té bule je prostřená tabule – ke královské hostině. Zde není česnek interpretován, nýbrž konzumován a bedlivě střežen vojskem Lúkianových Pravdivých výmyslů, náměsíčnou divizí česnekobijců (tak jim říká P. Ouředník), či česnekohodců (transkripce Z. Vysokého) z Lúkianových Pravdivých výmyslů.

Vůně
k česneku se upne
nikoli postupně
nýbrž naráz NÁRAZ!
vůně se pne
nemá kaz
ta starožitnost
jako moravský kras
či vyšehradská krása
tabula rasa
na mou duši
NÁRAZ kategorický
česnek alegorický
hvězda jasná
srdce jasem jásá
nemá to kaz
svět je plný krás
i kalné zbělá
a duše je celá

cesnek_ikb

Žádná rostlina před světlem neuhýbá. (Nietzsche)

„Myšlenková vegetace“ pojme/nu/je své vlastní významy. Pojetí spásy je dobově i topologicky rozličné. Typické je, že druh pokrmu vytváří „zkušenost světa“ společenství (slovo dieta, angl. diet = strava i shromáždění; z ř. díatia = způsob života, živobytí). Světlo je „objetím“ (a la Jaspers …) – jasné je, že k oběti dochází s politicko-religiozním záměrem. Do jaké míry pověst odpovídá reálné události je podružné, neboť mýtus je více než faktum a kdo to neskousne, tomu nezbude než baštit policejní protokoly a věřit, že to nejsou bajky … ale jinak … Česnek si neupírej … Dnes neumírej!

ani nevím jak se to stalo
česneku pojedl jsem sto kilo
v tu ránu mi bylo veselo
vše co mne trápilo zmizelo
naprostá milost
radost
wonderland allicin
svaté přepodstatnění
k večeři je boží syn

ZÁZRAK ČESNEKU V JINOŠSKÉM VĚKU

Kristus mne povolal k daru
zdravého života.
Aleluja …
Poznal jsem zázrak česneku v jinošském věku.
Požehnal mi.
Nemocný jsem nebýval.
On je tím jídlem pravým,
tlak tak akorát
a tak vám pravím,
že krev volně proudí
a infarkt neprudí.
Česnek uvolní dutiny,
nepůjdeš předčasně do hlíny.
Česnek a med
na chřipku i prochlazení
se vykašle,
jistí svěží probuzení.
Česnek chrání,
česnek pomáhá.

Česneku závratě, česneku závratný,
tvé stvoření je věčné a tvá láska trvalá,
děkuji Pane za pokrm, který se za tebe vydává.
Pochváleno budiž tvé jméno … (napsal Mark Frank, převod Milan Haußmann)

cesnek_ikb

s párou netřeba se párat
nutno do ní sfárat
tře se třeba potřeba
atom drancovat
či tancovat
od toho tu je
tajemství chutenství
česnek plný taje
výbušnina
jako žádná jiná
záhon mimo zákon?
Ale to je JINÁ …

JINAK

beat tebou
allium ecce
ducha kvintesence
ó já
mam
na talíři
česneku další kilogram
kill kill kill
kilogram
!!!HAM!!!

Gnoseologická parabola je nelogická figura podobenství, které však je podobenstvím podobenství. Allium religiosa.

cesnek_ikb

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30