Krákor – Potulný festival

Krákor je multikulturní, nízkorozpočtová událost, pořádaná od roku 1998. Nemá ambice stát e masovou záležitostí, naopak se snaží být alternativou komerční "kultuře", protiváhou jatkám velkých festivalů.
Poprvé se Krákor uskutečnil (zpočátku ještě pod názvem Salash Fest) v roce 1998 v Silůvkách u Brna, kde proběhl celkem třikrát. Dalších pět ročníků bylo s velkými obtížemi realizováno v lesích u Moravského Krumlova. V roce 2005 vzniká Petice za zachování festivalu v M.K. což pomáhá udržet prostory pro festival po dvě léta. V létech 2007 a 2008 byl dějištěm Krákoru zámek Radešín, v roce 2009 střelnice v Doubravníku..

MOJE SOUKROMÁ ZPRÁVA Z KRÁKORU č. 8
(J. E. Frič 26. 6. 2006, Moravský Krumlov, Krákor)

Člověk se může rozhodnout, zda do věcí bude „vstupovat“, či nikoli. A kdo vstupuje, zakopává o práh, o lidi v místnosti, kde je špatně vidět, naráží do nábytku, je v ustavičné nejistotě, že dělá něco nepatřičného, riskantního, nesmyslného. Je ještě několik solitérů, kteří dělají festivaly pro radost lidem, festivaly prakticky finančně nezajištěné, festivaly v ustavičném hlídání peněz, aby je ještě nakonec, to, co zbylo, někdo neukradl (znaje dobře tento národ, tyto národy), ale festivaly v jakési vnitřně nezranitelné a radostné svobodě, která je odměnou za všechno tápání a pády. Pro mě takovým festivalem - řekl bych vzorově - je Krákor, brněnskými přáteli pořádaný, vždy koncem června, ve Vrabčím hájku na okraji Moravského Krumlova.
Letos poprvé jsem se tohoto festivalu zúčastnil aktivně - nemohu počítat svá více méně hektická a nepodařená „angažmá“ v posledních dvou letech. Ten festival je vlastně nesen umanutou vůlí a přesvědčením Fidovým, a jeho nejbližších přátel, kteří mu důvěřují, a kteří nepochybně (i já se tam musím počítat) nebyli si tak úplně jisti, zda ona loňská petice na udržení Krákoru v Moravském Krumlově je smysluplná. Sám bych to zorganizovat nedokázal. Ale tady zase pomohli přátelé přespolní, konkrétní adresou Třebíč (Křižák - Jirka Kříž). Je dobré, když ostatní skomírají a kormoutí se ve své nedůvěře, přijde někdo jiný a ostatní zahanbí. Nejsme však na světě proto, abychom ostatní zahanbovali, nýbrž abychom pro ně pracovali, je milovali, jim sloužili. Na nic jiného není potřeba myslet.
Sledoval jsem nejistotu a snad i trochu nervozitu Fidovu během těch obou dní, ale sám jsem jaksi - už svým temperamentem a povahou veden - „věděl“, že všechno dobře dopadne. Teď, myslím, o tom nikdo nepochybuje: Znamenitý zvuk Petra Střeláka (s pomocníkem Márou), všudypřítomná „místní“ pomoc Boříkova, spolehlivé nahrávací zázemí Tomáše Bendy, který vždy ještě ve vhodnou chvíli měl sil se svou zobcovou elektrifikovanou megaflétnou vtrhnout osobně na pódium a nechat se slyšet, k tomu ovšem disciplinovaná účast kapel, z nichž žádná nepřijela pozdě a žádná nedělala egoisticky větší problémy, jak už to často na festivalech bývá, taky na komornější účast „filmové a poetické sekce“ by se nemělo zapomínat, jakož ani na zázemí čajovny a vegevývařovny, která případným fanouškům (tohoto jídla) sloužila dobře, - k tomu ke všemu pak nedocenitelná možnost chladivé vody rybníka a stínu letitých stromů tohoto příjemného kouta moravskokrumlovského.
Nechci psát o jednotlivých vystoupeních - o tom by se dalo napsat zcela zvlášť a osobně bych se těšil, zda se do toho někdo pustí. A nejspíš bych to ani řádně a spravedlivě nedokázal. Zůstanu tedy při tomto lehce nahozeném pocitu, dojmu, z něčeho, čeho je nám nesmírná třeba. A nikoli třeba jen pro pouhé „rozptýlení“, nýbrž k holému životu. A jsem rád, že více lidí si to podobně uvědomuje jako já - ač by to nepochybně vyjádřili jinak. Díky - těm, co přišli, zůstali, byli.


Historie, fotografie, archivy. Vše o festivalu: www.sopel.freemusic.cz/akce/krakor.html