Místenka necesty – Luboš Vlach feat. Molly

su kus bláta
su zjitřený
kam mě majznou
tam se rozpliznu
su tření
bláta kopec krásná neznámá
příze přízemnosti
hoří
známe se
zátko otevři se
já je … sezam
sezname otevři se

takový je úděl slimáků na potulce
katalogem PANTONE
tvářit se jako barva hořčice
takový je úděl bláta
takhle velice
[za]flákat se
takový je úděl hlemýždí
zemina ujíždí pod hýždi
bláto blekotá
bla bla bla

ale že to té [hoř]čicí trvalo
než se vrátila na výsluní
přitom je to hořčičná barva
odjaktěživa horoucí zlatá
ba až svatá … sklenice hořčice
otevři se
hrnečku hoř …

kouskově klusavě přetrhaně ztrhaně
jak když trháš maričku mandlovou
úzčeji než předtím tenkrát teďkonc
úží se cestička
v ponoru na bonbónu žúžo úžoFka hořčičná
dámská volenka
hořčice číš
čižma dupe
voní do ohnivého rytmu
když se rozhoří sólo saxofonu
voní [ohni]věji jak feferonkový salát

začíná sálat
v pytli to je možná teď
pak už nebude[m]
plíce si oddychly dýchavě
dychtivy dechu říčního ju chuchů lechtivosti

nic víc nevím nepovím neřeknu neceknu nebreptnu
pošeptám ššš
pofouknu postrčím prostrčím nastrčím
strknu ách netrknu trk brk frk
mrákota ani nemrkne
smutně smrká soumrak hořčičné semínko
to by mi tak ještě na starý kolena scházelo lo lo
hořčí je už jen žluklá barva slunečního zlata
a[trakt][ti]vita vitality jdoucí si naproti

KDYBY nebyla proti sobě
KDYBY směr nemířil od sebe
KDYBY traktátem termín necasnoval čas
cestou vzhůru
tlačí se tělem
slimáčí sklony
protahují tůru
od teď až do tenkrát
hořčice číž
dříve než lopota se udře a udeří dřímota
KDYBY zarážka nebyla srážkou
podrážka by propadla
KDYBY nepadala
a nevěděla o tom

KDYBY reprezentace nebyla
re/produkcí ne/zobrazitelného
KDYBY reprodukce nebyla
ztělesněním představy producenta duktu
KDYBY jedna a jedna nebylo jedenáct
KDYBY obrazu neimponoval imperativ
KDYBY pasivita neimprovizovala vizi provize
KDYBY nebyla zdrojem aktiv
KDYBY hudba byla bezbarvá jak larva
nepřicházela by pomoci
šípu v toulci

KDYBY ovečka ztracená za sedmero
horami a doly
nebyla buněčná bezděložní
bezděčná KDYBY buňka nebyla
ze semene jména
nebyla by byla spatřena
ve své kůži
nová vlna se starým obsahem černé obce
která se za ovečku pro obecnost vydala
obratem obrazu
zobrazeným ke zdi

byla by důležitost svislá
KDYBY to nebyl zlatej důl
KDYBY nebylo mladý tele
JAKO starej vůl
KDYBY nebylo nových vrat
starých kravin
[hu]mor jí nechybí
názor široký obzor
hlemýžď kudy se bral
se diví kde se to v něm hlo
když se pod ním slehla
hlemýžď který
za hlen se vydával

za vás …

stařecké starořecké levhartí skvrny
za zahradnicí novorozenecké žloutenky
aby odzátkovala pozůstatek žloutku
pustila plži stopky
plž div že z toho nedostal
předpenzijně [pop][oro]dní
strofy slz
žlutěnku sienu bílkovou
KDYBY krajnost měla oči všude
klišé o dvou [kůrk]ách
prestiže beztíže
módní tílko z průhledně fantazijní tkaniny
krajiny tkání
KDYBY měla všudybývalost oči všude
budoucnost cest masíruje tu rýhu
od špičky dolů by [ne][tu]šila
co [s]ní bude

Kalendář akcí

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30