Blog - milan.haussmann

Povinnosti čili vnitřní imperativ

Prostá nesrozumitelnost nebo svatá prostota … zatmění. Nikdy nebylo líp. Povinnosti se nenosí. Oznamovací věty, které samy o sobě nevypovídají. Nechtěl bych zít ve světě, kde vše co dělám, tvrdím bude zaznamenáno. Nikdy nebylo líp. Všichni se musí nějak přizpůsobit, kdo z nás dokáže žít podle svých představ …

„Filip Topol je mrtvý.“ napsal jsem na hotelovou účtenku.

Sedím v hospodě u dopitýho kafe nad nedopitým pivem … příjemnej podnik v St. Pauli – Café Miller. Obsluha není dotěrná a ke snídani jsem si mohl přečíst Süddeutsche Zeitung. Pivo nebylo špatný – Astra – ale byl pátek, červen, ze dne na den se proměnilo počasí. Bylo zataženo avšak nepršelo … Zvedal se vítr jehož poryvy vířily prach na ulici … na semaforu červená, zelená, červená … tisíc dvěstě záblesků za minutu. Filip Topol je mrtvej. Hlavou mi zmítá melodie Thunblues:

O počasí aneb paralelní skutečnosti

S nejasným úmyslem jsem napsal tyto řádky – zní to jako Dostojevskij – zní, zrní zní, zrní zrní – abych popsal skutečnosti ve kterých žiju. Rozednívá, ani nevím jestli už odbila šestá, na chodníku však leží střepy rozbitých lahví. Opilé dívky na vysokých podpadcích se potácí sobotním ránem, zatímco ficka smetá vajgly před východem nočního podniku … Nechtě se ocitám ve světech, kam nepatřím, které mi nepatří, procházím, prochází mi to … První autobusy na plný plyn … spěchám domů, abych si uvařil kávu a na stole rozložil noviny.

V srpnu 1913 načrtnul Robert Musil do svého skicáře krásný sprnový den.

Vzpouzet se, vzpeřít se … vězet v tom až po uši. Za devatero horami a devatero řekami v Horoucí Prdeli bylo – nebylo. Prostřednictvím paralely – nevědomost jako most – se lze vymanit z otroctví koherence a přešaltrovat na jinou úroveň …

Kunst ist frei – Tim Ackermann

Harald Falkenberg je nejen nadšeným sběratelem díla Jonathana Meeseho, ale vyzná se i ve složitých právních kličkách. Jakožto bývalý soudce Hamburského ústavního soudu pracoval na více než tuctu rozsudků. V kauze pozdrav „Heil Hitler“ proti Meeseovi, měl děvětašedesátiletý Falkenberg vystoupit jako svědek-znalec na straně obhajoby, ale soud odborný posudek nepovažoval za nutný. Byla to částečně i jeho porážka, jak vyplývá z našeho rozhovoru.

Welt am Sonntag: Pane Falkenbergu, domníváte se, že Meese podvrací principy demokratického pořádku?

Harald Falkenberg: Proces tuto otázku nenastoluje a nikdo z těch, kteří třeba jen zběžně znají Meeseho umění, by si nedovolil mu takový úmysl připsat …

Do jaké míry tedy spadá pozdrav „Heil Hitler“ pod uměleckou svobodu?

Proti Trestnímu zákoníku stojí výšší normy ústavy. Pátý článek třetí odstavec Spolkové ústavy zaručuje svobodu umělecké tvorby. Otázkou je pouze, do jaké míry lze nižší právní normou tuto svobodu omezit. Neexistuje žádné závazné pravidlo, a proto je nutné zvažovat jednotlivé případy. Hrdelní zločiny, třeba rituální vraždy, pod svobodu umělecké tvorby samozřejmě nespadají.

Jak lze konkrétně vymáhat trestní odpovědnost za pozdrav „Heil Hitler“.

Samotný pozdrav „Heil Hitler“ je neoddělitelný od historie kabaretu, filmu a výtvarného umění. Legendárním se stal Charles Chaplin v „Diktátorovi“ a napříkald Werner Finck satirou „Dočasné bezpráví“ riskoval život v době nacionálně socialistické diktatury. Koncem šedesátých let navštívil umělec Anselm Kiefer různé evropské země, aby pozvedl paži. Fotodokumentaci nazval „Okupací“. V roce 1980 v německém pavilónu v Benátkách Georg Baselitz vystavil obří dřevěnou skulpturu se zdviženou paží. Kiefer i Baselitz tímto způsobem nastartovali mezinárodní kariéry. Dnes Meese čeří stojaté vody provokativní tezí „Diktatura umění“ a ve svých performancích často sahá k pozdravu „Heil Hitler“. K umění patří kromě apollinskému ideálu, dobra, krásy a pravdy i dionýský princip, zlo a posedlost mocí.

Nahodilosti

Léto je v koncích … a je mi to vůbec líto? Hledal jsem větu, abych vůbec začat. Zrovna otázkou … proč … v mezičase … ve světě z písmen … překlaepem … sám nevím … na ulici v krabici našel jsem Příběhy lásky Hermana Hesseho … jméno jako příslib. Příběh … slib … běh. Nalistoval jsem povídku Nekuřačka … autor v ich-formě spustil popis cesty vlakem a bájí o možnostech postav … taky hledám slova ve světě ze slov … v poločase léta slunko přetalo pálit a já se tu v ich-formě snažím vymanit z pout koherence a spočinul jsem v údolí redundance … opakovaní nicoty jako předehra …

Vezměme bochník chleba a rozřežme jej na krajíce. Krajíce pak háhodně přeuspořádejme v libovolním pořadí. Kdo si neví rady nebo neví, co je to nahodilé pořadí … NAHODILOST … po tom slově jsem pátral … nechť začne patkou a pak krajíce řadí podle velikosti … máme bochník a zárověn bochník nemáme … nová forma se starým obsahem.

Very Merry Crisis And Happy New Fear

Zatímco svět vzrušuje špionážní aféra okolo Edwarda Snowdena, který světu sdělil nihil novum sub sole … moc nechápu a hlavu si nelámu. Ve vzduchu se třepetají fráze o morálce, lidských právech – obecně o legitimitě takového počínání, ale ještě jednou nihil novum sub sone …

Docela jsem sledoval vývoj událostí okolo náměstí Taksim … napřed se zdálo, že nepokoje jsou lakmusovým papírkem … svět, teda spíše Turecko, už nikdy nebude jako před Taksimem. Vnucovala se paralela s jiným náměstím – s náměstím Nebeského klidu. Turecko, podobně jako Říše středu, je samo o sobě kontinentem, kde se snoubí orientální vůně s dravým kapitalismem … ukázalo se, že jde-li o moc tak jdou všechny proklamace stranou … Promluvily obušky a slzný plyn … a naivní mladí lidé dostali lekci. Ostatně většina konečně pochopila, že demokracie a lidská práva jsou jen západní zlozvyky, pro které není v Turecku místo … a ti, kdo nepochopili budou mít příležitost okusit jich na vlastní kůži v exilu nebo popřemýšlet v tureckém žaláři …

Obávají se, že postupy v české politice odporují unijním hodnotám. Věta vytržená z kontextu novinového článku, kde rakouští křešťanští demokráté z Bruselu vyjadřují své znepokojení nad vývojem kolem české vlády … a co takhle vyrvat jěště pár slov a oklestit větu až na dřeň. Postupy odporují unijním hodnotám. Pod slovním spojením unijní hodnoty si normální smrtelník nic moc nepředství, spíš by tam pasovalo evropským mravům a dodáme-li přávlatek české … máme výsledek. České postupy odporují evropským mravům. Co na to Karel Schwarzenberg?

Sieg heil Ergodan

Na náměstí Taksim, Istambul, Turecko
jsem opilý básník, kterému došly básně
Policajt: Občanko, co tady děláta?
Žena: Čekám na přítele.
Policajt: Jak? Čekám na přítele. Kdo je ten přítel?
Žena: Ethem Sarisülük. Znáte se s ním?
jsem opilý, a tak jsem rád, že vláda ruku v ruce s tureckým lidem odhalily komplot domácích zrádců a jejich zahraničních soudruhů.
jsem opilý a jsem rád, že jejich demokracie obstála v těžkých zkouškách a zvítězila …

Massive Mustache – Joint Us! – recenze

Vyšlo jako volně stažitelný „digital-release“ na jaře roku 2013. Není nic snadnějšího než začátek … někde jsem četl … kdo ví … o panickém strachu před znesvěcením … dívenka touží se stát spisovatelkou. Sedí u psacího stroje a ne a ne a nedokáže napsat první slovo … Massive Mustache... napřed jsem si lámal hlavu kam zmizelo to o ve slově moustache, ale pak si uvědomil, že je to podobný případ jako colour... A co nato říká Friedrich Nietzsche?

Není tu ne není tu
a nikdy tady nebyl ne
nebude tu ne nebude
nikdy tady nebude
my víme co dělal co byl
co posral kdy mrdal
proč pil a mobil zahodil
jo my to víme

…a nikdy ti to nepovíme. Jan Lamram – kohout na smetišti moderny – přibral do tandemu Martina Mynáře, aby se společně pustili do elekronických rejdů. Nepovažuji se osobu povolanou v současných trendech … ostatně mě nikdy příliš nezajímaly … procházím skutečností jako nůž máslem … cítím, vidím a slyším. Uchopuji i nechápu … Honza s Maňasem připravili pestrý mix, jež se právě touto pestrostí vzpečuje uchopení …

Estetika Krákoru

Obec Ostopovice se rozkládá jižně od Brna. Doslova je odříznuta pruhem pražské dálnice. Vydáte-li se od zastávky příměstské dopravy Branky do kopce … projdete-li novostavbami – pořád rovno do kopce – přijdete až na kraj lesa. Cesta je asfaltová, ale postupně se stává méně a méně udržovanou, aby nakonec přešla ve výmoly zbrázděnou cestu polní, která vede k přilehlé chatové oblasti. Cestou musíte minout betonový dálniční podjezd. Jde o torzo říšské dálnice Vratislav – Vídeň, jež měla procházela katastrem Ostopovic … louka, betonové torzo …

V labyrintu slov

Věta je věc. Spása je slovo. Jako by už nikdy nic nemělo nastat … ze setrvačné posedlosti po celej svůj život shromažďoval … artefakty, kuriozity, fetiše … trosky prožitých chvil … poslední slova.

Kdysi, když jsem býval králem. ( Ludvík XIV. Bez udání zdroje.)

Zajímají mě texty spotřebního charakteru … žádnej zen ani marquis de Sade. Možná, že zde je odpověď na otázku, jak popsat skutečnost, ve které se pohybuji – theta aktivita na útržcích …

Čeho?

Co se naskytne … na břehu, na hladině, na nebi, na hovno! V pronikání tkví podstata.

Causa Meziříčko aneb malý kurvy opět zasahují

Petice moc často nepodepisuji, protože leckdy zůstane u podpisu a skutek utek. Tentokrát skutek … černá stavba rybníčka v Meziříčku u Želetavy … Jak už to v českých luzích a hájích chodí … všímavý občan oznámil, že na soukromém pozemku Míry Skalického se místo černé skládky, kam odjakživa putovaly krámy, co se nevešly do šopy ani se nedaly prodat do šrotu, se objevil rybníček. Spíše než rybníček jde o zahradní jezírko, ale nešť.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice vyjadřujeme zásadní NESOUHLAS se zasypáním rybníčku na rozhraní pozemků 350/1, 351, 353, 354 v katastrálním území Meziříčko u Moravských Budějovic a navrácením vymezené lokality do původního stavu. Rybníček zapadá do ekosystému lokality bývalého Brázdova mlýna. Vznikl vyčištěním bažiny a odstraněním černé skládky, kterou zde obyvatelé Meziříčka včetně zastupitelů tiše tolerovali. Dnes se v něm prokazatelně vyskytují chránění živočichové a rostliny.

Absurdní rozhodnutí úředníků Odboru životního prostředí MÚ Moravské Budějovice vrátit území do původní podoby znamená vytvořit zpětně černou skládku a jde proti zdravému rozumu a normálnímu uvažování člověka na počátku 21. století. Dosud nebyla v kraji Vysočina v posledních letech odstraněna jediná vodní nádrž. Rybníček je zakreslen i v mapách a územním členění obce Meziříčko!

Syndikovat obsah

Kalendář akcí

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Nejbližší akce